DiaPaste IntroKit, .5g w/ 4 Tips

DiaPaste IntroKit, .5g w/ 4 Tips