White Stone Round, CARGUS

White Stone Round FG RD1, 12 pack